Zmluva č. 94/2010-510-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:94/2010-510-Z/2010
Dodávateľ:Hydromeliorácie, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 029 011,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 029 011,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy