Zmluva č. 8/NR/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/NR/2009/2009
Dodávateľ:Štefan Vlček VESTAM, stavebná a montážna firma, Kysucké Nové Mesto
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Melek
Zmluvne dohodnutá čiastka:987 124,51
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:987 124,51
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy