Zmluva č. 019/3.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:019/3.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Obec Pčoliné, Obec Pčoliné
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 159 465,71
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 159 465,71
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy