Zmluva č. 010/4.5MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:010/4.5MP/2010/2010
Dodávateľ:Mesto Poltár, Poltár
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 060 186,35
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 060 186,35
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy