Zmluva č. 011/3.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:011/3.2MP/2010/2010
Dodávateľ:COFELY a.s., Bratislava - Ružinov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 078 134,07
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 078 134,07
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy