Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
47/4/340/2008/LMU/2008 Bednár Jozef , Belá nad Cirochou, Vihorlátska 477/39 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.03.2008
58/15/340/2008/LMU/2008 Bednár Jozef , Belá nad Cirochou, Vihorlátska 477/39 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2008
72/29/340/2008/LMU/2008 Bednár Jozef , Belá nad Cirochou, Vihorlátska 477/39 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2008
99/10/340/2009/LMU/2009 Bednár Jozef , Belá nad Cirochou, Vihorlátska 477/39 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009
103/14/340/2009/LMU/2009 BEKY a.s.., Snina, Podrybnícka 1 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2009
110/22/340/2009/LMU/2009 BEKY a.s.., Snina, Podrybnícka 1 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.09.2009
127/40/340/2009/LMU/2009 BEKY a.s.., Snina, Podrybnícka 1 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2009
137/1/340/2010/LMU/2010 BEKY a.s.., Snina, Podrybnícka 1 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.03.2010
146/11/340/2010/LMU/2010 BEKY a.s.., Snina, Podrybnícka 1 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.06.2010
150/16/231/2010/LMU/2010 BEKY a.s.., Snina, Podrybnícka 1 Dodávka drevnej hmoty. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 31.12.2010
6/12004/2004/SVPUDK/2004 Bentley Czech s.r.o., Brno, Kluchova Laboratórne zariadenie CHARM II -7600/220V a príslušenstvo 127 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 27.02.2004
7/24/11/2008/UKSUP/Ba/2008 BEREL s.r.o., Janíky, Janíky 260 určenie vonkajších vplyvov elektrických zariadení 7 134 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 27.11.2008 15.12.2008
8/25/11/2008/UKSUP/BA/2008 BEREL s.r.o., Janíky, Janíky 260 rekonštrukcia hromozvodu UKSUP Bratislava 9 108 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 27.11.2008 15.12.2008
247/2008/2008 BIA VERDER s.r.o., Praha, Vodňanská 651/6 Kúpna zmluva na mlecie guličky 96 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 17.06.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť;
37/2009/2009 BioTech s.r.o., Bratislava, Dúbravská cesta 9 chemikálie 245 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.01.2009 termín plnenia rok 2009
43/2008/2008 BIZAM - Hublerová Mária, Bratislava Vrtáky, skrutky, matice, šrouby, hmoždinky, pozin.trubky, kolená, samozatvárače, zveráky, bandasky, mer. pásma, prac. naradie, vložky. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 17.01.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
9/2009VR/2009 Bleskospol INTERLUX , Topoľčany elektroinštalač. Materiál 75 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.03.2009 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
2/2008NZ/2008 BOGÁR s.r.o., Nové Zámky Záhradkárske náradie a materiál 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.02.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
2/2009/NZ/2009 BOGÁR s.r.o., Nové Zámky záhrad. Náradenie a materiál 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.04.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
98/2010-320-Z/2010 BONBON Palace s. r. o., Bratislava, Tematínska 7 Zabezpečenie rokovania so zástupcami EK v súvislosti s problematikou implementácie nitrátovej smernice na Slovensku 655 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.05.2010 18.05.2010