Zmluva č. 8/25/11/2008/UKSUP/BA/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8/25/11/2008/UKSUP/BA/2008
Dodávateľ:BEREL s.r.o., Janíky, Janíky 260
Predmet zmluvy - názov zmluvy:rekonštrukcia hromozvodu UKSUP Bratislava
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 108,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 108,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy