Zmluva č. 37/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:37/2009/2009
Dodávateľ:BioTech s.r.o., Bratislava, Dúbravská cesta 9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:chemikálie
Zmluvne dohodnutá čiastka:245,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:245,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:termín plnenia rok 2009

Prílohy