Zmluva č. 7/24/11/2008/UKSUP/Ba/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/24/11/2008/UKSUP/Ba/2008
Dodávateľ:BEREL s.r.o., Janíky, Janíky 260
Predmet zmluvy - názov zmluvy:určenie vonkajších vplyvov elektrických zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 134,05
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 134,05
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy