Zmluva č. 6/12004/2004/SVPUDK/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/12004/2004/SVPUDK/2004
Dodávateľ:Bentley Czech s.r.o., Brno, Kluchova
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Laboratórne zariadenie CHARM II -7600/220V a príslušenstvo
Zmluvne dohodnutá čiastka:126,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:126,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova

Prílohy