Zmluva č. 9/2009VR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2009VR/2009
Dodávateľ:Bleskospol INTERLUX , Topoľčany
Predmet zmluvy - názov zmluvy:elektroinštalač. Materiál
Zmluvne dohodnutá čiastka:75,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:75,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy