Zmluva č. 2/2009/NZ/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2009/NZ/2009
Dodávateľ:BOGÁR s.r.o., Nové Zámky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:záhrad. Náradenie a materiál
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009

Prílohy