Zmluva č. 98/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:98/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:BONBON Palace s. r. o., Bratislava, Tematínska 7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie rokovania so zástupcami EK v súvislosti s problematikou implementácie nitrátovej smernice na Slovensku
Zmluvne dohodnutá čiastka:654,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:654,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy