Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ROEP /96/1996 GEOPRIS spol. s.r.o., Banská Bystrica Zmluva o dielo Poloma 53 291 0 Pozemkový úrad v Prešove, Prešov 01.07.1997 30.11.1997
1/2008-200/2008 Autoprofit, s.r.o., Galanta, Šalská 743/2 Predaj a dodanie jedného vozidlo značky Volkswagen – Multivan 2,5 TDI / 96 kW, 6 st. 4 MOTION 53 110 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.02.2008 25.02.2009
2/2006/KLU TT/2006 LH Projekt.SK,s r.o., Piešťany, 8 Mája 4387/15 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 51 934 0 Krajský lesný úrad v Trnave., Trnava, Dolné Bašty 2 15.12.2007
25/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Strážky 51 130 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
A/2006/199/FA04/110/KLU BB/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 50 912 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2006
76/2010-320-Z/2010 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Vplyv opatrenia PRV – Podpora znevýhodnených oblastí pre rozvoj vidieka za rok 2009 50 903 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010
3/2003-1019/2/2003/SVPUDK/2011 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Robotický autopreparatívny systém pre gélovú permeačnú chromatografiu 49 957 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 05.12.2003
5/2009/2009 MIVA plus spol s.r.o., Košice, Letná 45 stavebné práce na skúšobnej stanici UKSUP Spišská Belá 49 791 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.07.2009 17.09.2009
433/3/2007/UKSUP/BA/2007 MIVA plus spol s.r.o., Košice, Letná 45 rekonštrukčné práce na prevádzkovom objekte UKSUP Vígľaš 49 773 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 23.05.2007 07.09.2007
94/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10 ,,Agroenvironmentálne indikátory - monitorovanie a hodnotenie efektívnosti agroenvironmentálnych opatrení" 49 610 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.04.2009 15.04.2010
4/2008/2008 AMEDIS spol s.r.o., Piešťany, Mlynská 10 Dodávka HPLC systému s detektorom. 49 580 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 09.04.2008 23.06.2008
4/2006/KLU TT/2006 LH Projekt.SK,s r.o., Piešťany, 8 Mája 4387/15 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 49 530 0 Krajský lesný úrad v Trnave., Trnava, Dolné Bašty 2 15.12.2007
441/5/2007/UKSUP/BA/2007 MIVA plus spol s.r.o., Košice, Letná 45 rekonštrukcia skúšobnej st. UKSUP Spišská Belá 49 093 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 17.07.2007 04.12.2007
7/2006/KLUPO /2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 48 992 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 24.09.2007
27/2006/2007/2007 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 47 886 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 28.08.2008
17/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Štôla 47 677 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
RvIN /2004 INSERVIS spol s.r.o., Bratislava, Trenčianska 53 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Tulčík 47 347 0 Krajský pozemkový úrad v Prešove, Prešov, Nám. mieru č.2 31.12.2009
6/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vyhotovenie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 46 465 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 24.09.2007
9/2008/S/320/2008 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 Úprava práva a povinností zmluvných strán pri výrobe rozhlasovej relácie "Farrmár" 45 955 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2009
239/2009-320-Z/2009 Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1 Príprava obsahu, úprava práv a povinností zmluvných strán, pri výrobe a odvisielaní programu "Farmárova nedeľa" ktorý odvisiela Slovenský rozhlas v rámci programovej služby Rádio Regina, a to 1x týždenne vždy v nedeľu v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod po 45 955 22 978 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010