Zmluva č. 94/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:94/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy , Bratislava, Gagarinova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Agroenvironmentálne indikátory - monitorovanie a hodnotenie efektívnosti agroenvironmentálnych opatrení"
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 610,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 610,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy