Zmluva č. 27/2006/2007/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:27/2006/2007/2007
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu
Zmluvne dohodnutá čiastka:47 886,31
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47 886,31
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy