Zmluva č. 4/2006/KLU TT/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2006/KLU TT/2006
Dodávateľ:LH Projekt.SK,s r.o., Piešťany, 8 Mája 4387/15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 529,74
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 529,74
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Trnave., Trnava, Dolné Bašty 2

Prílohy