Zmluva č. ROEP /96/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ROEP /96/1996
Dodávateľ:GEOPRIS spol. s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Poloma
Zmluvne dohodnutá čiastka:53 291,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:53 291,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Pozemkový úrad v Prešove, Prešov

Prílohy