Zmluva č. 9/2008/S/320/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:9/2008/S/320/2008
Dodávateľ:Slovenský rozhlas, Bratislava, Mýtna 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Úprava práva a povinností zmluvných strán pri výrobe rozhlasovej relácie "Farrmár"
Zmluvne dohodnutá čiastka:45 955,19
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:45 955,19
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy