Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
12/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Gánovce 37 709 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
107/2010-320-Z/2010 EuroKONZULT Slovakia n. o., Košice, Hraničná 2 ,,Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam programu Rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre ostatné aktivite in 11 900 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.04.2010 15.05.2010
13/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Hozelec 54 861 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
1/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Lučivná 213 828 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.09.1998 31.12.2006
1/1999/1999 EKOPED, ekologický a pedologický servis, Žilina Zmluva o dielo Vyšné Repaše 13 695 0 Okresný úrad v Levoči, Levoča 29.03.1999 30.11.2000
1/2006/MPRV SR/2006 LABOR, Bratislava, Krížna 52 Revízia Slovenských predmetových technických noriem STN 46 1010 Spoločné ustanovenia pre olejniny STN 46 2300 Časť 2: Semeno repky STN 46 2300 Časť 6: Semeno slnečnice 5 643 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 04.09.2006 31.12.2007
1/2008/MPRV SR/2008 LABOR, Bratislava, Krížna 52 Revízie noriem: STN 46 1011: 1988 Skúšanie obilovín. Časť 17 Stanovenie dusíka Časť 18 Stanovenie dusíkatých látok na základe Kjedahlovej metódy 1 992 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.11.2008 31.12.2008
1/2008/T/060/2008 SOFOS, s.r.o., Bratislava , Radničné nám.4 Kúpa výpočtovej techniky v rámci plánu rozvoja vidieka 2004-2006 14 951 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.07.2008 01.07.2010
1/2009/MPRV SR/2009 LABOR, Bratislava, Krížna 52 Revízia predmetovej normy: STN 56 6610 Pivovarské slady 2 200 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.10.2009 31.12.2009
1/98/1998 URANPRES s.r.o., Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Klčov 4 385 0 Okresný úrad v Levoči, Levoča 30.11.1998
13098/2008/MPRV SR/2008 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany, Krajinská cesta 2929/9 Vykonanie dohľadu nad subjektom s certifikovaným systémom manažérstva kvality 3 160 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.07.2008 09.11.2008
13/2008/S/320/2008 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Manuál pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. PRV SR 2007-2013 pred podaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 3 319 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2008 31.03.2009
13/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb na projekt budovanie aktualizácia a údržba informačných nástrojov rezortu - Agrokatalóg, Agroregister, Agroportál, Agrofórum 5 600 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
14/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Svabovce 67 413 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
14/2009-230-Z/2009 Agroinštitút Nitra, štátny podnik , Nitra, Akademická 4 Poskytnutie služieb na projekt Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok MP SR, špecializovanej štátnej správy, stránok Značky kvality, Politiky kvality a Zemeslužby 12 600 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 03.02.2009 31.03.2009
156/2009-720 / 5221/2008-720/2008 Les Medium SK, s. r. o., Bratislava, Mierova 18 Úprava vzťahu zmluvných strán pri spoločnej tvorbe časopisu LES (ISSN 0323-0996) vydávaného MP SR a časopisu Letokruhy (ISSN 1337-088X) vydávaného Lesmediom 2 656 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2009
1584/2007-310/2007 Radela s.r.o., Bratislava, Gorkého 6 Spracovanie výkazov štátnej štatistiky, aktualizácia bázy dát a spracovanie administratívneho zisťovania 653 275 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2007 31.12.2008
15/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Nová Lesná 78 261 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
165/2009-320-Z/2009 Forza a. s. , Bratislava, Skuteckého 23 ,,Inzercia v časopise Euroreport" 2 804 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.06.2009 30.07.2009
166/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Prezentácia PRV SR 2007 - 2013 v rámci 36. ročníka medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 konaného v dňoch 20. - 23. 08. 2009 v pavilóne M1 36 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.07.2009 31.12.2009
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>