Zmluva č. 1/2009/MPRV SR/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2009/MPRV SR/2009
Dodávateľ:LABOR, Bratislava, Krížna 52
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízia predmetovej normy: STN 56 6610 Pivovarské slady
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 200,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 200,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy