Zmluva č. 1/2008/MPRV SR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008/MPRV SR/2008
Dodávateľ:LABOR, Bratislava, Krížna 52
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Revízie noriem: STN 46 1011: 1988 Skúšanie obilovín. Časť 17 Stanovenie dusíka Časť 18 Stanovenie dusíkatých látok na základe Kjedahlovej metódy
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 991,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 991,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy