Zmluva č. 1/2008/T/060/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2008/T/060/2008
Dodávateľ:SOFOS, s.r.o., Bratislava , Radničné nám.4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpa výpočtovej techniky v rámci plánu rozvoja vidieka 2004-2006
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 951,26
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 951,26
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy