Zmluva č. 107/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:107/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:EuroKONZULT Slovakia n. o., Košice, Hraničná 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Zabezpečenie podporných činností (príručka pre hodnotiteľov) pre externé hodnotenie projektov PRV SR 2007 - 2013 v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam programu Rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre ostatné aktivite in
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 900,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 900,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy