Zmluva č. 13098/2008/MPRV SR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13098/2008/MPRV SR/2008
Dodávateľ:Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany, Krajinská cesta 2929/9
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vykonanie dohľadu nad subjektom s certifikovaným systémom manažérstva kvality
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 160,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 160,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy