Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
019/06/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo Koniarovce 77 971 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 30.06.2009
01/2007/2007 PAMSTAV, s.r.o., Žilina, K. Kmeťku 9 ,,Rekonštrukcia kanalizácie v Múzeu vo Sv Antone" 9 024 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 01.02.2007 27.11.2007
01/MSA/2008/2008 Ján Gorč - Servisná, s.r.o., Bratislava, Śustekova 7 Reštaurovanie zrkadla – súčasť obkladu stien v Hlavnom salóne v  severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone 810 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 07.04.2008
01/MSA/2009/2009 Ján Gorč - Servisná, s.r.o., Bratislava, Śustekova 7 Reštaurovanie zrkadiel v severnom krídle – súčasť obkladov stien v Barokovom salóne a v zrkadlovom salóne v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone 2 173 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 27.02.2009 28.04.2009
021/06/2006 Geometra Levice spol. s.r.o., Levice Zmluva o dielo Ipeľské Úľany 144 905 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 30.04.2010
023/06/2006 ENVI - GEOS, s.r.o., , Nitra Zmluva o diele Dlhá nad Váhom 189 670 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 31.07.2010 ENVI - GEO DLHÁ
025/06/2006 Geotop Košice, s.r.o., Košice Zmluva o dielo 244 286 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.04.2009
026/4.5MP/2009/2009 Mesto Šahy, Šahy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 010 611 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 31.08.2010
027/4.2MP/2010/2010 Marián Balún BAPA, Trstená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 556 624 0 MŽP SR, Bratislava 20.01.2010 31.03.2010
029/06/2006 Geodet Ing. Miloš Jacko, PhD, Sobrance Zmluva o dielo 93 450 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 31.03.2009
02/2005/2005 PAMSTAV, s.r.o., Žilina, K. Kmeťku 9 ,,Rekonštrukcia kaštieľa vo Sv. Antone – doplnkové práce" 337 212 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 27.05.2005 12.08.2009
02/2007/2007 STAR doprava, s.r.o., , Žilina, Ľubľanská 5/59 ,,Neskorobaroková sýpka pri kaštieli vo Sv. Antone – Zabezpečovacie práce" 11 137 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 30.04.2007 27.03.2008
02/MSA/2008/2008 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Rekonštrukcia strešného plášťa východného krídla 16 748 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 02.06.2008
02/MSA/2009/2009 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurátorská obnova omietok v miestnosti č. 319 po napadnutí drevomorkou 1 547 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 28.04.2009
02/MSA/2010/2010 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Rekonštrukcia dvoch komínov – havarijný stav 3 975 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.05.2010
02/MúA/2006/2006 Mgr. Art. Peter Hrachovský, Pezinok, Gen. Svobodu 34 Reštaurovanie papierových tapiet v severnom krídle kaštieľa vo sv. Antone 15 568 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 17.03.2008
02/PA/2008/2008 PAMSTAV, s.r.o., Žilina, K. Kmeťku 9 Obnova NKP - skleník na parc.2/2 Múzea vo Sv. Antone 157 589 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 05.05.2008 26.08.2010
101/2008-420/2006 Geospol east s.r.o., Michalovce Zmluva o dielo Falkušovce 202 446 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 31.03.2009 030/06
03/2002/RvIN /2002 Marta Sotáková - GEODESA, Vranov nad Topľou, Porubská 677/50 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území v katastrálnom území Rožkovany 10 526 0 Okresný úrad Sabinov, Sabinov 30.09.2010
03/2007/2007 STAR doprava, s.r.o., , Žilina, Ľubľanská 5/59 ,,Elektrická prípojka k neskorobarokovej sýpke kaštieľa vo Sv. Antone" 11 137 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 13.07.2007 27.11.2007