Zmluva č. 025/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:025/06/2006
Dodávateľ:Geotop Košice, s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:244 285,96
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:244 285,96
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy