Zmluva č. 023/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:023/06/2006
Dodávateľ:ENVI - GEOS, s.r.o., , Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o diele Dlhá nad Váhom
Zmluvne dohodnutá čiastka:189 670,42
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:189 670,42
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:ENVI - GEO DLHÁ

Prílohy