Zmluva č. 021/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:021/06/2006
Dodávateľ:Geometra Levice spol. s.r.o., Levice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Ipeľské Úľany
Zmluvne dohodnutá čiastka:144 905,43
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:144 905,43
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy