Zmluva č. 029/06/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:029/06/2006
Dodávateľ:Geodet Ing. Miloš Jacko, PhD, Sobrance
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:93 450,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:93 450,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy