Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici Služby spojené s užívaním neb. priestorov na základe zmluvy o výp. č. 211/2010-240-Z 0 0 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1 01.08.2010 31.05.2015
3/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici Predmetom výpožičky sú kancelárske priestore o výmere 159,01 m2 v budove Skuteckého 19, Banská Bystrica 0 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1 01.08.2010 31.07.2015
22/2010 Ladislav Nehrer , Revúca, Komenského 1216/12 Nehnuteľnosť - garáž 1 440 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 10.05.2010
026/2007/V LYNX spo. s r.o., Košice, Gavlovičova 9 Podpora prístupu k aktualizáciám prostredníctvom internetu pre 60 axistujúcich licencií antivírusového programu NOD32. Rozšírenie celkového počtu licencií antivírusového programu NOD 32 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 08.03.2006
9/2007/P Mesto Detva, Detva, Tajovského 7 Pozemok o výmere 2 m2 z prac. 5165/1 na umiestnenie informačnej tabule 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.05.2007
18/2010 Mesto Lučenec, Lučenec Kancelárske priestory a garáž č. 42 v budove Námestie republiky 315/26 o celkovej výmere 305,46m2 97 548 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2010 31.12.2015
6/2006/06/T Mesto Zvolen, Zvolen, Nám. Slobody 22 Nebytový priestor - garáž o výmere 18 m2, Nám. SNP 26,960 01 Zvolen 1 628 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2006
33/2008 Mesto Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46 Nebytový priestor o vým. 18,6 m2 - suterén 1 997 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.12.2008
18/2008 Mestská bytová správa s.r.o., Rimavská Sobota Nebytové priestory v budove na nám. M.Tompu 2 v Rimavskej Sobote LV 2959 k.ú. R.S. o výmere 423,33 m2 (II. poschodie kancelárie,garáž podiel na spol. priestoroch 67 636 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2008
30/2004 Mikuláš Pál - WATER IMAGE, Banská Štiavnica, I. Krasku 14 Vykonávanie upratovacích prác v budove Radničné nám. 18, Banská Štiavnica 111 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.10.2004
256/2010-24-Z Ministerstvo pôdohospodárstva ,ŽP a RR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory o celkovej výmere 305,98 m2 v budove Nám. SNP 50, Zvolen 35 145 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.11.2010 30.10.2015
242/2010-240-Z Ministerstvo pôdohospodárstva ,ŽP a RR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory o celkovej vým. 211,081 m2 v budove na ul. SNP 154, Žiar nad Hronom, vrátane garáže a spol. nebytových priestorov 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 06.10.2010 06.10.2015
2009/09657 Obvodný úrad Banská Bystrica, Banská Bystricia, Nám. Ľ. Štúra 1 Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove na Námestí Ľ.Štúra č. 1, v Banskej Bystrici o výmere 397,41m2 včítane 2 parkovacích miest vo dvore požičiavateľa 59 400 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.10.2009 31.12.2014
9-2010 Orange Slovensko a.s., Bratislava Zriadiť a poskytovať hlasovú virtuálnu privátnu sieť, ako aj doplnkové komunikačné služby prostredníctvom verejných telefónnych sietí a SIM kariet spoločnosti Orange. 7 584 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 03.05.2004
BZ0902960 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0908 388 541 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 28.09.2004
B09777475 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 098 757 082 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.08.2005
B09777475 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0908757084 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.08.2005
46/2006 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0907722833 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 18.09.2006
47/2006 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení telefónne číslo 0905808300 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 10.10.2006
48/2006 Orange Slovensko a.s., Bratislava, Prievozká 6/A Zmluva o pripojení 7 SIM kariet 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 30.11.2006