Zmluva č. 242/2010-240-Z

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:242/2010-240-Z
Dodávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva ,ŽP a RR SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nebytové priestory o celkovej vým. 211,081 m2 v budove na ul. SNP 154, Žiar nad Hronom, vrátane garáže a spol. nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy