Zmluva č. 2009/09657

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2009/09657
Dodávateľ:Obvodný úrad Banská Bystrica, Banská Bystricia, Nám. Ľ. Štúra 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove na Námestí Ľ.Štúra č. 1, v Banskej Bystrici o výmere 397,41m2 včítane 2 parkovacích miest vo dvore požičiavateľa
Zmluvne dohodnutá čiastka:59 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:59 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy