Zmluva č. 6/2006/06/T

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2006/06/T
Dodávateľ:Mesto Zvolen, Zvolen, Nám. Slobody 22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nebytový priestor - garáž o výmere 18 m2, Nám. SNP 26,960 01 Zvolen
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 627,97
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 627,97
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy