Zmluva č. 3/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2010
Dodávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Predmetom výpožičky sú kancelárske priestore o výmere 159,01 m2 v budove Skuteckého 19, Banská Bystrica
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1

Prílohy