Zmluva č. 256/2010-24-Z

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:256/2010-24-Z
Dodávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva ,ŽP a RR SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nebytové priestory o celkovej výmere 305,98 m2 v budove Nám. SNP 50, Zvolen
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 145,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 145,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy