Zmluva č. 2/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2010
Dodávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Služby spojené s užívaním neb. priestorov na základe zmluvy o výp. č. 211/2010-240-Z
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1

Prílohy