Zmluvy za Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici Služby spojené s užívaním neb. priestorov na základe zmluvy o výp. č. 211/2010-240-Z 0 0 Krajský pozemkový úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1 01.08.2010 31.05.2015
3/2010 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici Predmetom výpožičky sú kancelárske priestore o výmere 159,01 m2 v budove Skuteckého 19, Banská Bystrica 0 0 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ.Štúra 1 01.08.2010 31.07.2015
2/2010 Avec, s.r.o. Kancelársky papier, kancelárske potreby 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2010
3/2010 Z+M servis, spol. s r.o., Čadca, Horelica 112 Renovácia tonerových kaziet, ekologická likvidácia nepoužívaných a poškodených tonerových kaziet 18 812 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 14.12.2009 31.12.2010
4/2010 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok 599 400 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2010 31.12.2010
5-2010 TRIFIT spol. s r.o., Banská Bystrica, Partizánska cesta 49 Zabezpečenie komplexného servisu kancelárskej a výpočtovej techniky 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2010 31.12.2010
6-2010 PYROBOSS spo. s r.o., Banská Bystrica - Nemce, Lúčna 64 Činnosti týkajúce sa služieb bezpečnosti práce podľa zákona NR SR 124/2006 Z.z., ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom NR SR 314/2001 Z.z. a civilnej ochrany podľa zákona NR SR 42/1994 Z.z. 4 741 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.03.2010 28.02.2012
026/2007/V LYNX spo. s r.o., Košice, Gavlovičova 9 Podpora prístupu k aktualizáciám prostredníctvom internetu pre 60 axistujúcich licencií antivírusového programu NOD32. Rozšírenie celkového počtu licencií antivírusového programu NOD 32 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 08.03.2006
8-2010 Švarba Jozer, Banská Bystrica, Beskydská č. 24 Zabezpečenie služieb v budove Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici v rozsahu : prevádzka plynovej kotolne, vrátna a informačná služba, upratovanie kancelárskych priestorov a spoločných priestoeov, bežná údržba, drobné opravy, upratovanie a údržba vonkajšíc 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.08.2004
9-2010 Orange Slovensko a.s., Bratislava Zriadiť a poskytovať hlasovú virtuálnu privátnu sieť, ako aj doplnkové komunikačné služby prostredníctvom verejných telefónnych sietí a SIM kariet spoločnosti Orange. 7 584 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 03.05.2004
106201286 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Banská Bystrica Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odberné miesto Skuteckého č. 19, v Banskej Bystrici 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.07.2006
11-2005 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava Dodávka zemného plynu maloodber v zmysle obchodných podmienok budova Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici 94 268 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2006
ČOM 9104276 3 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina Opakovaná dodávka elektriny na odberné miesto9104276 Skuteckého 19, v Banskej Bystrici 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.01.2004
5611865318 Slovnaft a.s., Bratislava Palivové platobné karty - strieborné, zlaté a ich používanie. 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 09.05.2006
2009/09657 Obvodný úrad Banská Bystrica, Banská Bystricia, Nám. Ľ. Štúra 1 Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove na Námestí Ľ.Štúra č. 1, v Banskej Bystrici o výmere 397,41m2 včítane 2 parkovacích miest vo dvore požičiavateľa 59 400 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.10.2009 31.12.2014
05/2004/OHS Úrad práce soc. vecí a rodiny v Brezne, Brezno, Rázusová 40 Výpožička kancelárskych a spoločných priestorov v budove súp. číslo 960, Rázusova ul. č. 40,Brezno o výmere 153,90m2 - kancelárske priestory, 34,20 m2 spoločné priestory. 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.07.2004
16/2008 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica Výpožička nebytových priestorov v budove Radničné námestie č. 18, v Banskej Štiavnici v celkovej výmere b308,38 m2, kancelárie č. 4,6,7,8 a sklad č. 3 0 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 22.10.2008 28.04.2012
17/2004 Úrad práce soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica Nehnuteľný majetok štátu - nebytové priestory v budove na ul. Bystrická č. 53, Žarnovica o výmere 209 m2 , z toho kancelárske 116,5 m2. právo užívania spoločných priestorov 41 294 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2004 30.05.2014
18/2010 Mesto Lučenec, Lučenec Kancelárske priestory a garáž č. 42 v budove Námestie republiky 315/26 o celkovej výmere 305,46m2 97 548 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 01.06.2010 31.12.2015
19/2010 Banskobystrický samosprávny kraj zastúpený Stredné odborné učilište v Poltári, Poltár Nájom nebytových priestorov o výmere 52,86 m2, ostatné priestory o výmere 50,52 m2 v budove Domova mládeže na Železničnej ulici č. ,v katastrálnom území Poltár. 2 254 0 Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 02.11.2009 31.03.2011
1 2 3 4 >>