Zmluva č. 8-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:8-2010
Dodávateľ:Švarba Jozer, Banská Bystrica, Beskydská č. 24
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie služieb v budove Skuteckého č. 19 v Banskej Bystrici v rozsahu : prevádzka plynovej kotolne, vrátna a informačná služba, upratovanie kancelárskych priestorov a spoločných priestoeov, bežná údržba, drobné opravy, upratovanie a údržba vonkajšíc
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy