Zmluva č. 05/2004/OHS

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:05/2004/OHS
Dodávateľ:Úrad práce soc. vecí a rodiny v Brezne, Brezno, Rázusová 40
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička kancelárskych a spoločných priestorov v budove súp. číslo 960, Rázusova ul. č. 40,Brezno o výmere 153,90m2 - kancelárske priestory, 34,20 m2 spoločné priestory.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy