Zmluva č. 17/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2004
Dodávateľ:Úrad práce soc. vecí a rodiny v Banskej Štiavnici, Banská Štiavnica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nehnuteľný majetok štátu - nebytové priestory v budove na ul. Bystrická č. 53, Žarnovica o výmere 209 m2 , z toho kancelárske 116,5 m2. právo užívania spoločných priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:41 294,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:41 294,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

Prílohy