Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
44/2009/0/3 DOPRASTAV a.s. Bratislava I/18 Strečno - Dubná Skala - dopravno-bezpečnostné opatrenia 3 300 207 0 SSC 02.06.2009
10770204 SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s r.o., Hluboká 3, 639 00 Brno, ČR Kúpna zmluva - EPR systém pre alaninovú dozimetriu Bruker e-scanTM 3 296 300 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 08.11.2004 31.03.2005 Suma je uvedená v slovenských korunách.
SE-182-61/OVO-2006/2006 OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o. Bardejov Obuv do extrémnych podmienok 3 291 915 0 SE 31.12.2009
084/1.2MP/2010/2010 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 3 283 472 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
UIA-28-261 EK, s. r. o., Beluša Terče 3 275 318 0 rad pre investície a akvizície MO 22.02.2008 30.04.2008
––- Novitech Tax, s.r.o. vypustenie legislat. systému z dodávok KDT-03 a KDT-04 3 272 694 0 DR SR 01.03.2007
SE-167-28/OVO-2008/2008 ERIK JV, s.r.o., Bratislava Náboj 9x19 Luger 3 269 678 231 693 SE 15.10.2012
069/1.2MP/2010/2010 Mesto Brezno, Brezno Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3 268 508 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 28.02.2013
Zmluvaoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-1/2009 Centire, s.r.o. Bratislava Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť 3 261 768 0 DR SR Banská Bystrica 23.10.2019 30.04.2011 Čerpanie k 09.07.2010: 1 211 984,50 €
121/2003 Spolok sv. Vojtecha-VOJTECH spol. s r.o, Trnava, Radlinského 5 nákup učebníc pre základné a stredné školy 3 252 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
4600000627 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP09/097 na konsolidáciu techonologického prostredia IS pre systém ŠP 3 244 469 0 MF SR 31.07.2009 16.12.2011 záruka 24 mesiacov
ZV-81-55/2008 PANAX F.C.S., spol. s.r.o., Tvrdošín KZ č.zmluvy predávajúceho 15/2008, č.zmluvy kupujúceho ÚŠZV-81-55/2008 Kúpa sanitného, terénneho, záchranárskeho vozidla 3 229 400 0 ZV MO SR 28.10.2008 28.12.2008
211/6131/2007 KOREKT, s r.o. Komárno ZOD I/13 Obnova povrchových vlastností krytu vozovky cesty 3 226 429 0 SSC 18.06.2007
376/6370/2007/ZNH-17/07 C.S. BITUNOVA, s.r.o. I/18 Župčany, protišmyková úprava cesty v km 679,759-681,659 3 224 067 0 SSC 28.05.2007
P258/2004 INTES Poprad, s. r. o. Kúpna zmluva č. 258/2004 3 218 322 0 UNB-FNBA
Z-1019/2008 AQUA - VITA, s.r.o. Ba I/65D, Martin-oprava DZMna MO 65D-009-práce. 3 211 632 0 SSC 27.08.2008
UIA-27-2236 EK, s. r. o., Beluša Terče 3 209 299 0 rad pre investície a akvizície MO 29.06.2007 30.08.2007
1/DOD/2006/200/6115/2006 MŽP SR, Bratislava Kontrakt medzi MŽP SR a VUVH 3 209 055 0 VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5 01.01.2006 31.12.2006
8116/2008 Stavomontáže Žilina a. s. Zmluve o dielo č. 8116/2008 na rekonštrukciu budov a areálu ZÚ SR Paríž 3 207 287 0 Investično-prevádzkový odbor 05.12.2008 02.02.2010 Nesúhlas s uverejnením položkových rozpočtov
ZV-81-62/2008 IZONA - Ing.A.Zapletal, Veľký Krtíš ZoDč.ÚŠZV-81-62/2008 Oprava budovy č.20 3 206 231 0 ZV MO SR 04.11.2008 31.12.2008
PRAV/185/2007 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 3 k rámcovej zmluve č. 80- 8001071 3 202 149 0 LPS SR, š. p. 31.12.2007 31.12.2008
2003-006 Drevovýroba SOKOL Ľudovít, ul. Májová 132/105,956 21 Jacovce zmluva o dielo - dodávka a montáž drevárskych výrobkov 3 199 875 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 31.01.2003 31.12.2003
47/1220/2007 AUTOPOLIS, s.r.o.Ba Dodávka 3ks terénne osobné motorové vozidlo 3 172 573 0 SSC 30.11.2007
548/2008 Hetech Services a.s., Bratislava + AB správcovská, Rámcová dohoda 3 160 062 1 462 510 Slovenská pošta, a. s. 01.01.2009 31.12.2012
PRAV/171/2009 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 2 k rámcovej dohode o poistení č. 0808009200 3 155 459 0 LPS SR, š. p. 11.12.2009 31.12.2010
PRAV/199/2008 KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 1 k rámcovej dohode o poistení č. 0808009200 3 155 459 0 LPS SR, š. p. 31.12.2008 31.12.2009
P274/2004 UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Kúpna zmluva 3 146 333 0 UNB-FNBA
ZOD č. SE-314-9/OVO-2006/2006 IBM Slovensko dodanie upgrade HW a SW infraštruktúry pre VS 3 136 973 0 SITB
AOS-II-4-2007-dodatok Berešík - stavebno - obchodná činnosť, Medvedzie 130/3-33, 027 44 Tvrdošín Dodatok č.1- zmluva o dielo 3 132 986 103 996 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovdskom Mikuláši 19.12.2007 21.12.2007
013/3.2MP/2010/2010 Rimavská energetická, s.r.o., Hnúšťa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3 131 160 0 MŽP SR, Bratislava 22.04.2010 31.10.2011