Zmluva č. 069/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:069/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Mesto Brezno, Brezno
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 268 507,53
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 268 507,53
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy