Zmluva č. ZV-81-62/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-62/2008
Dodávateľ:IZONA - Ing.A.Zapletal, Veľký Krtíš
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoDč.ÚŠZV-81-62/2008 Oprava budovy č.20
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 206 231,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 206 231,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy