Zmluva č. Zmluvaoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-1/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Zmluvaoposkytovanívzdel.Služiebč.114/11-1/2009
Dodávateľ:Centire, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytovanie plnenia a konzultačných služieb pri realizácii projektu Kvalifikovaný zamestnanec daňovej správy - prínos pre celú spoločnosť
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 261 768,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 261 768,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica
Poznámka:Čerpanie k 09.07.2010: 1 211 984,50 €

Prílohy