Zmluva č. 548/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:548/2008
Dodávateľ:Hetech Services a.s., Bratislava + AB správcovská,
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 160 061,66
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 160 061,66
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 462 510,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy