Zmluva č. 084/1.2MP/2010/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:084/1.2MP/2010/2010
Dodávateľ:Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 283 471,96
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 283 471,96
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy