Zmluva č. 10770204

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:10770204
Dodávateľ:SCIENTIFIC INSTRUMENTS BRNO, spol. s r.o., Hluboká 3, 639 00 Brno, ČR
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva - EPR systém pre alaninovú dozimetriu Bruker e-scanTM
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 296 300,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 296 300,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy