Zmluva č. PRAV/185/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PRAV/185/2007
Dodávateľ:KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistenie zodpovednosti za škody pri poskytovaní LPS / Čiastková poistná zmluva č. 3 k rámcovej zmluve č. 80- 8001071
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 202 149,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 202 149,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:LPS SR, š. p.

Prílohy