Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
48-177/2008 Activa Slovakia s.r.o, Bratislava, Štúrova 13 Rámcová dohoda - dodávka xerografického papiera pre Katastrálny úrad v Žiline 4 345 084 0 Katastrálny úrad v Žiline, Žilina 25.02.2008 31.12.2011
12371/2007 BONUL, s.r.o. Rámcová dohoda 4 345 084 742 560 Slovenská pošta, a. s. 01.01.2008 01.01.2012
4600000437 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo č. HP07/159 na dodávku IS systému vnútornej správy pre DR SR 4 329 284 0 MF SR 25.01.2008 01.01.1970
007/4.5MP/2010/2010 Technické služby, s.r.o, Dolný Kubín Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 322 525 0 MŽP SR, Bratislava 13.07.2010 30.06.2012
22/ZA/2009/2009 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo Krušetnica 4 315 455 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
03831300-1 M.T.T., spol. s r.o., Ivánska cesta č. 23, 821 04 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 91/2000 zníženie rozsahu prác 4 305 141 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 30.06.2000 30.09.2000 Suma je uvedená v slovenských korunách.
231/6131/2007 MATADORFIX, s.r.o. ZOD VDZ Topoľčany, Nitra 4 283 891 0 SSC 22.06.2007
UVN-59-8-1/2007 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 4 274 854 0 VN 26.02.2008 30.05.2008
081/1.2MP/2010/2010 Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 265 722 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.08.2013
128/2003 Vydavateľstvo Alfa- press s.r.o, Bratislava, Zátureckého č. 17 nákup učebníc pre stredné školy 4 263 000 0 Ministerstvo školstva SR 31.03.2003 31.12.2003
660/6350/2007/03/07 Ekotechnika Plus s.r.o I/18 Hlinné prieťah rekonštrukcia cesty - ukončenie stavebných prác 4 247 546 0 SSC 27.12.2007
SE-144/OVO-2007/2008 REMPO s.r.o., Bratislava Pracovná rovnošata 4 226 582 0 SE 31.12.2010
UVN-26-25/2008 MD-AIR,Bernolákova 14, Lipt. Mikuláš ZoD 4 224 718 0 VN 22.05.2008 30.09.2008
2008/120/006470/01780 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 4 211 295 624 369 ÚNMS SR 19.09.2008
A/48/2002 ASKIN & CO, s.r.o. Kúpna zmluva č. 25-02-071-FN BA 4 199 500 0 UNB-FNBA
4600000442 IBM Slovensko spol. s.r.o. Zmluva o mimozáručnom systémovom servise, rozšírení funkcionality a systémovej podpore riešení ITIM, MIS a TSM 4 182 433 647 182 MF SR 01.02.2008 01.01.1970
UVN-58-38/2007 KASOP,s.r.o.Severná 154/8 Námestovo ZoD 4 163 224 0 VN 22.11.2007 30.01.2008
11697/2007 Xepap, s r. o. Rámcová dohoda 4 161 763 261 146 Slovenská pošta, a. s. 09.08.2011 09.08.2011
34/2008/SaP STAMART MARTIN s.r.o., Martin Rámcová dohoda 4 147 091 0 Centrálna obstarávacia rezortná jednotka MKCR SR + Slovenská národná knižnica 09.06.2008 08.06.2012
254/3-2006/2006 DOXX – stravné lístky s.r.o. Zabezpečenie stravovania zamestnancov komitenta sprostredkovateľskou formou 4 122 685 0 KRPZ-PO 31.12.2009
UVN-26-54/2008 STAVOS,M.R.Štefánika 4/11, Ružomberok ZoD 4 113 606 0 VN 09.09.2008 28.11.2008
246/6131/2007 DOPRA - VIA, a. s. ZOD Cesta I/51 Holíč - Lopašov oprava cesty - obnova povrchový vlastností krytu vozovky 4 091 125 0 SSC 19.07.2007
P155/2000 MEDATA Slovakia, spol. s r. o. Kúpna zmluva č. 01/00 4 090 000 0 UNB-FNBA
083/1.2MP/2010/2010 Mesto Tlmače Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 4 081 729 0 MŽP SR, Bratislava 23.06.2010 31.12.2015
19/ZA/2009/2009 MBM-STAV, s.r.o., Námestovo Zmluva o dielo Povina 4 057 246 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009
RU40/2004 Medilas s.r.o. Kúpna zmluva 4 049 520 0 UNB-FNBA
23/2100/2006 ArcGEO Information Systems s r.o. Ba Odplatné poskytnutie práv k softvérovým aplikáciám 4 046 714 0 SSC 04.12.2006
4/2007/42 SATES,a.s. ZOD VDZ Levice 4 045 421 0 SSC 23.05.2007
728/2009 SKANSKA BS a.s. Cesta I/51-Z Trnava, Nitrianska cesta 4 035 846 0 SSC 21.01.2009
22/6431/2007 ZDRUŽENIE VALBEK, Valbek s.r.o. I/18 Žilina - Juhovýchod 4 026 246 0 SSC 25.06.2007